skip to Main Content
Tổng Hợp Ngữ Pháp N5

Tổng hợp ngữ pháp N5

Tổng hợp ngữ pháp N5 – những cấu trúc ngữ pháp N5 cần phải thuộc. Đây là những mẫu ngữ pháp quan trọng trong JLPT N5 nhất định Bạn phải học kỹ để khi học lên N4 Bạn sẽ không gặp khó khăn. Hãy cùng tham khảo những mẫu ngữ pháp JLPT N5 quan trọng dưới đây nhé.

Tổng hợp ngữ pháp N5

Tổng hợp ngữ pháp N5-ngữ pháp N5 cần thuộc

Ngữ pháp(目的)に行く / 来る / 帰る
Nếu Bạn học xong N5 và muốn học lên N4 thì hãy tham khảo bộ giáo trình minna no nihongo 2 nhé : Minnano Nihongo sơ cấp 2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search