skip to Main Content
Tổng Hợp Ngữ Pháp N5

Tổng hợp ngữ pháp N5

Tổng hợp ngữ pháp N5 – những cấu trúc ngữ pháp N5 cần phải thuộc. Đây là những mẫu ngữ pháp quan trọng trong JLPT N5 nhất định Bạn phải học kỹ để khi học lên N4 Bạn sẽ không gặp khó khăn. Hãy cùng tham khảo những mẫu ngữ pháp JLPT N5 quan trọng dưới đây nhé.

Tổng hợp ngữ pháp N5

Tổng hợp ngữ pháp N5-ngữ pháp N5 cần thuộc

Ngữ pháp   あまり ない 
Ngữ pháp   がいちばん
Ngữ pháp   方
Ngữ pháp   から
Ngữ pháp   ぜひ
Ngữ pháp   だけ
Ngữ pháp  で(手段・方法)
Ngữ pháp  てから
Ngữ pháp  でしょう(確認・同意
Ngữ pháp  てはいけない
Ngữ pháp  てもいいですか
Ngữ pháp  どうやって
Ngữ pháp  と思う
Ngữ pháp  とても
Ngữ pháp  どんな
Ngữ pháp  たい
Ngữ pháp  たり〜たり
Ngữ pháp  とき
Ngữ pháp  ないで
Ngữ pháp  ないでください
Ngữ pháp  ながら
Ngữ pháp  なくてもいい
Ngữ pháp  なければならない
Ngữ pháp  なる
Ngữ pháp(目的)に行く / 来る / 帰る
Ngữ pháp  はどうですか
Ngữ pháp は〜より
Ngữ pháp  前に
Ngữ pháp  ましょう
Ngữ pháp  ましょうか
Nếu Bạn học xong N5 và muốn học lên N4 thì hãy tham khảo bộ giáo trình minna no nihongo 2 nhé : Minnano Nihongo sơ cấp 2

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search