skip to Main Content
Ngữ Phápてもいいですか

Ngữ phápてもいいですか – Ngữ pháp N5

Ngữ phápてもいいですか ( ngữ pháp Te mo idesu ka) là ngữ pháp N5 thường gặp, nắm vững kiến thức này sẽ giúp bạn học lên N4 đầy chắc chắn, tự tin. Để hiểu rõ hơn hãy cùng Học tiếng Nhật 365 tìm hiểu về ngữ pháp này nhé:))

hinh 14

 

Ngữ phápてもいいですか  Ngữ pháp Te mo idesu ka.

Ý nghĩa:  Có thể … được không?

Cách dùng:  Sử dụng để yêu cầu sự cho phép để làm điều gì đó.

Từ nối:

V(て形) + てもいいですか

Cách chia:

のむ → のんでもいいですか
たべる → たべてもいいですか
みる → みてもいいですか

Ví dụ:

・(友達の家で)あ、これトムさんの卒業アルバム?ちょっと、見てもいい

(Ở nhà một người bạn) Ồ, đây là album tốt nghiệp của Tom? Tôi có thể xem nó một lát được không?

・(電話で)先生、熱があるんです。今日、休んでもいいですか

Thưa thầy (qua điện thoại), con bị sốt. Hôm nay, tôi có thể về sớm một chút có được không?

・先生、テストの時、辞書を使ってもいいですか

Thưa thầy, em có thể dùng từ điển để làm bài thi được không ạ?

・すみません。消しゴムを忘れてしまったので、ちょっと借りてもいいですか

Xin lỗi. Tôi quên cục tẩy, bạn có thể cho tôi mượn một lúc được không?

・今日、妻の誕生日なので早めに帰ってもいいですか

Hôm nay, là sinh nhật  của vợ tôi, tôi có thể về nhà sớm được không?

・このコピー機は学生が使ってもいいですか

Học sinh có thể sử dụng máy photocopy này không?

・タバコを吸ってもいいですか

Tôi có thể hút thuốc được không?

・ここに座ってもいいですか

Tôi có thể ngồi ở đây không?

・もう帰ってもいいですか

Tôi có thể về được không?

・この服、試着してみてもいいですか

Tôi có thể mặc thử trang phục này không?

Xem thêm :

Tổng hợp ngữ pháp N5

Minnano Nihongo sơ cấp 2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search