skip to Main Content

Học tiếng Nhật 

Học tiếng Nhật-Luyện thi JLPT-Giao tiếp tiếng Nhật

Đây là trang chuyên cung cấp kiến thức tiếng Nhật từ N5 đến N1 và giới thiệu 1 số sách tiếng Nhật hay giúp Bạn nâng cao tiếng Nhật hiệu quả. Hy vọng Bạn sẽ tìm được nhiều kiến thức hữu ích giúp bạn nâng cao tiếng Nhật nhanh chóng và đạt được điều mình mong ước

Học tiếng Nhật

Bạn có thể tra ngữ pháp, hán tự từ N5 đến N1, một số file từ vựng từ N5-N1 và nhiều sách tiếng Nhật cực kỳ hay giúp bạn ôn luyện

Zettai Goukaku N3

Zettai goukaku N3

Zettai goukaku N3 Đề thi hay còn gọi với cái tên Kanzen Moshiki N3 日本語能力試験 完全模試 N3. Bao gồm các bộ đề…

keep reading
Thể Khả Năng

Thể khả năng

Thể khả năng 可能動詞 Động từ thể khả năng 導入(可能動詞)Giới thiệu động từ thể khả năng Ví dụ: 私はタイ語を話すことができます。ちょっと長いです。短く言います。私はタイ語が話せます。 Tôi có…

keep reading
Back To Top
×Close search
Search