skip to Main Content
Ngữ Pháp をください

Ngữ pháp をください – Ngữ pháp N5

Ngữ pháp をください  ( ngữ pháp o kudasai ) là ngữ pháp N5 thường dùng, nắm vững kiến thức này sẽ giúp bạn học lên N4 đầy tự tin. Để hiểu rõ hơn hãy cùng Học tiếng Nhật 365 tìm hiểu về ngữ pháp này nhé:))

ngu phap 1 7

Ngữ pháp をください –  Ngữ pháp o kudasai.

Ý nghĩa: Làm ơn cho tôi.

Cách dùng:  Dùng để yêu cầu. Được sử dụng khi gọi món gì đó tại nhà hàng hoặc khi mua thứ gì đó ở cửa hàng.

Từ nối:

N + をください

Ví dụ:

すみません、お水をください

Làm ơn cho tôi xin ít nước được không?

ハンバーガー2つください

Làm ơn cho hai cái bánh mì kẹp thịt.

これをください

Làm ơn cho tôi cái này.

すみません、風邪薬をください

Xin lỗi, làm ơn cho tôi thuốc cảm.

100円切手2枚ください

Làm ơn cho hai con tem 100 yên.

コーヒーをください

Làm ơn cho tôi một tách cà phê.

すみませんが、あと5分ください

Xin lỗi, nhưng làm ơn cho tôi thêm 5 phút nữa.

少し考える時間をください

Làm ơn cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ.

Xem thêm :

Tổng hợp ngữ pháp N5

Minnano Nihongo sơ cấp 2

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search