skip to Main Content

NGỮ PHÁP がいちばん – CẤU TRÚC がいちばん TRONG TIẾNG NHẬT

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP がいちばん

がいちばん

Ý nghĩa : Nhất là…

 

Cách dùng  :

 

NがいちばんA-い/Na-なです 

 

Một câu này được dùng để đưa ra lựa chọn một đối tượng nào đó ( vật, địa điểm, người, thời điểm ) có nội dung được biểu thị qua tính từ ở mức độ cao nhất.

 

Chú ý: khi nghi vấn từ là chủ ngữ của câu thì chúng ta đặt trợ từ [が] ở ngay sau đó.

 

Ví d:

 

  1. その学校へ行くのは地下鉄がいちばん早いです。

Để đi đến trường đó thì đi bằng tàu điện ngầm là nhanh nhất

 

  1. 私は冬が一番好きだ。

Tôi thích mùa đông nhất

がいちばん

  1. 日本料理で、すき焼きがいちばん好きです。

Trong các món ăn Nhật, tôi thích nhất là món Sukiyaki

がいちばん

  1. 北海道ほっかいどうがいちばん寒さむいです。

Hokkaido là nơi lạnh nhất.

 

  1. 弟おとうとがいちばん背せが高たかいです。

Em trai tôi là người cao nhất.

 

  1. 午前中ごぜんちゅうがいちばん調子ちょうしがいいです。

Buổi sáng là thời điểm thoải mái nhất.

 

  1. 僕ぼくの家族かぞくの中に母がいちばん優やさししい人ですよ。

Trong gia đình tớ thì mẹ tớ là người hiền nhất đấy.

がいちばん

 Xem thêm : Sách luyện ngữ pháp

Ngữ pháp 際に

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search