skip to Main Content
Ngữ Pháp どんな

Ngữ pháp どんな – Ngữ pháp N5

Ngữ pháp どんな  (ngữ pháp Donna) là mẫu ngữ pháp của N5 thường dùng rất quan trọng nắm chắc kiến thức này sẽ giúp bạn học lên N4 vững hơn. Vì vậy hãy cùng Học tiếng Nhật 365 tìm hiểu rõ hơn về ngữ pháp này nhé:))img 20210916 231323 1

 

Ngữ pháp どんな – Ngữ pháp donna.

Ý nghĩa: Như thế nào/ N nào?

Cách dùng: Mẫu câu này được sử dụng khi bạn hỏi về trạng thái hoặc tính cách của một người, sự vật, v.v.

Từ nối:

どんな + N

Ví dụ:

・マレーシアはどんな国ですか。

Malaysia là quốc gia như thế nào?

・バンコクはどんな街ですか。

Bangkok là thành phố như thế nào?

・納豆はどんな食べ物ですか。

Natto là món ăn như thế nào?

・メアリーさんのお父さんはどんな人ですか。

Cha của Mary là người như thế nào?

・キムさんはどんな人は好きですか。

Người mà bạn Kim thích là người như thế nào?

・トムさんはどんな車が欲しいの?

Tom muốn loại xe như thế nào?

・マイケルさんのお父さんはどんな人ですか?

Cha của Michael là người như thế nào?

A:ジェームスさんは今何が欲しいですか。
B:パソコンが欲しいです。
A:どんなパソコンが欲しいですか。
B:Macが欲しいです。

A: James bây giờ bạn muốn gì?
B: Tôi muốn một máy tính cá nhân.
A: Bạn muốn loại máy tính như thế nào?
B: Tôi muốn một máy Mac.

Xem thêm:

Tổng hợp ngữ pháp N5

Minnano Nihongo sơ cấp 2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search