skip to Main Content

Kanji : Bạch (白)

Kanji : Bạch (白) Onyomi: HAKU, BYAKU Kunyomi: shiro(i), shiro Từ vựng : 白い (màu trắng) 面白い (thú vị) Xem thêm: tổng hợp…

keep reading

Kanji : Cao (高)

Kanji : Cao (高) Onyomi: KOU Kunyomi: taka(i), taka(maru), taka(meru) Từ Vựng : 高い (cao)   Xem thêm: tổng hợp kanji N5 sách…

keep reading
Back To Top
×Close search
Search