skip to Main Content
Ngữ Pháp ぜひ

Ngữ pháp ぜひ – Ngữ pháp N5

Ngữ pháp ぜひ (ngữ pháp Zehi) là mẫu ngữ pháp của N5 rất quan trọng nắm chắc kiến thức này sẽ giúp bạn học lên N4 vững hơn. Vì vậy hãy cùng Học tiếng Nhật 365 tìm hiểu rõ hơn về ngữ pháp này nhé:))ngu phap 2

 

Ngữ pháp ぜひ Ngữ pháp Zehi.

Ý nghĩa:  Nhất định.

Cách dùng: Sử dụng khi nhấn mạnh một yêu cầu, mong muốn.

Chú ý:

① 否定文と一緒には基本的に使わない。
例:ぜひ来ないでください。

① Về cơ bản không sử dụng mẫu câu này với nghĩa phủ định.
Ví dụ: Xin đừng đến.

② 人の行為に対して使うため、自然現象には使えない。
例:明日は嫌いな運動会だから、ぜひ雨が降って欲しい。

(2) Vì mẫu câu này được sử dụng cho các hành động của con người, nó không thể được sử dụng cho các hiện tượng tự nhiên.
Ví dụ: Ngày mai vì tôi không thích trận đấu thể thao, nên tôi muốn trời sẽ có mưa.

Ví dụ:

ぜひ、今度うちへ遊びにきてください。

 Nhất định hãy đến thăm chúng tôi vào lần sau nhé.

・東京に来るときは、ぜひ連絡ください。

Nhất định hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn đến Tokyo.

・週末、パーティーをするので、来てください。

Bạn nhất định hãy đến nhé, vì chúng tôi sẽ có một bữa tiệc vào cuối tuần.

・彼女は結婚しても仕事を続けたいと言っているので、ぜひ続けてほしい。

Bạn nhất định nên tiếp tục, vì cô ấy nói rằng mình muốn làm việc tiếp ngay cả khi kết hôn.

A:今度、一緒に京都へ行きませんか。色々な場所を案内しますよ。
B:はい、ぜひ行きたいです。

A: Lần này, bạn có muốn đến Kyoto cùng tôi không? Tôi sẽ chỉ cho bạn nhiều nơi đó.
B: Vâng, nhất định là tôi muốn đi rồi.

A:一緒に映画を見に行きませんか。トムさんとジェームスさんも行きます。
B:はい、ぜひ一緒に見に行きたいです。

A: Bạn có muốn đi xem phim cùng nhau không? Tom và James cũng sẽ đi.
B: Vâng, tôi nhất định là muốn đi xem cùng với mọi người mà.

Xem thêm:

Tổng hợp ngữ pháp N5

Minnano Nihongo sơ cấp 2

Tổng hợp từ vựng N5 – Nhật Ngữ Daruma

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search