skip to Main Content

Sách tiếng Nhật N4-Sách học N4 hiệu quả

Sách tiếng nhật n4 là bài viết giới thiệu 1 số sách học N4, giúp Bạn có nguồn tham khảo để học N4 tốt và hiệu quả. Để học tốt N4 bạn cần phải học kỹ nội dung từng quyển và thực hành nhiều những nội dung đã học.

Xem thêm: sách tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật N4 gồm những sách nào?

Để thi đậu N4 Bạn có thể tham khảo 1 số sách dưới đây:

Minna no nihongo

 

Mimikara N4 ngữ pháp

 

Mimikara N4 nghe hiểu

 

Shinkanzen N4 đọc hiểu

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp N4

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search