skip to Main Content
Ngữ Pháp について

Ngữ pháp について

Ngữ pháp  について

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn Ngữ pháp  について. Bài viết này sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể.

Xem thêm: Ngữ pháp って

Ngữ pháp について

Ý nghĩa: Về việc, Về vấn đề

Cấu trúc:

N+について

Xem thêm: Ngữ pháp  ようとする

Cách sử dụng

+ Diễn tả ý nghĩa “liên quan tới cái đó”. Khi bổ nghĩa cho danh từ, thì có dạng N について N. Khi nói lịch sự, thì trở thành 「つきまして」. Đưa ra chủ đề ( Về nội dung gì, liên quan đến vấn đề gì…) và thường đi với các động từ như「思う・考える・話す・聞く・調べる・書く・説明する・知っている」.

+ Ngữ pháp JLPT N3

Ví dụ:

  • 今回の計画については実現を危ぶむ向きもある。

Đối với kế hoạch lần này, cũng có những người lo lắng về khả năng thực hiện.

  • 農村の生活様式について調べている。

Tôi đang tìm hiểu về cách sinh hoạt ở nông thôn.

  • その点については全面的に賛成はできない。

Về điểm đó, tôi hoàn toàn không thể tán thành.

  • すみません、入学手続きについて聞きたいのですが・・・

Xin lỗi thầy, em muốn hỏi về thủ tục nhập học ạ…

  • この病気の原因についてはいくつかの説がある。

Về nguyên nhân của căn bệnh này thì có một số giả thuyết.

  • この作品についての感想を話していただけませんか。

Quý khách có thể vui lòng cho chúng tôi xin cảm nhận về sản phẩm này được không ạ?

  • 今日は私の将来の夢についてお話します。

Hôm nay tôi xin phép được kể về ước mơ của mình.

  • この新聞記事について聞きたいことがあります。

Liên quan đến bài báo thì tôi có điều muốn hỏi.

  • コンピューターの使い方についての本が欲しい。

Tôi muốn có một quyển sách về máy tính.

Chúng tôi hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về cách sử dụng và ý nghĩa Ngữ pháp  について. Nếu bạn thích bài viết này, đừng quên bookmark: https://hoctiengnhat365.com/ vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều ngữ pháp và từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề thú vị khác.

Xem thêm:

Tổng hợp Ngữ pháp N3

 Phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả

 Khóa học N3 cấp tốc

Luyện thi JLPT N3 cấp tốc

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search