skip to Main Content
Mainichi No Kikitori

MAINICHI NO KIKITORI PDF

Mainichi no kikitori giúp các bạn tăng cường kĩ năng nghe – hiểu hiệu quả. Ngoài ra còn cung cấp cho bạn các kỹ năng giúp nghe – hiểu tiếng Nhật tốt hơn.

Shin Mainichi No Kikitori Thượng

Giáo trình này gồm hai tập được biên soạn cho 50 ngày luyện nghe trình độ trung cấp. Tập một gồm 25 bài nghe tương ứng với 25 ngày, JPL bao gồm script và CD.

Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 cuốn giáo trình nghe Trung cấp Shin mainichi no kikitori 50 nichi chuukyuu tập 2 cung cấp cho người học các bài nghe hiểu từ bài 26-33 trong tổng bộ 50 vấn đề nghe hiểu có trong cuốn giáo trình.

Nói đến giáo trình Mainichino kikitori 50 ngày dành cho sơ cấp thì có lẽ ai cũng đã từng học hoặc nghe qua, và bộ sách Shin Mainichi no kikitori Chuukyuu này là cuốn giáo trình dành cho bậc Trung cấp và là bộ sách mới nhất.

Như ở phần sơ cấp thì phần trung cấp cũng bao gồm 2 cuốn thượng và hạ, file bao gồm phần nghe, giáo trình và phần đáp án.

 

 

Mainichi no kikitori
Download sách Tại đây

Xem thêm: Kanji Masuta N3 PDF

Shin Mainichi No Kikitori Hạ

Giáo trình này gồm hai tập được biên soạn cho 50 ngày luyện nghe trình độ trung cấp. Tập một gồm 25 bài nghe tương ứng với 25 ngày, JPL bao gồm script và CD.

Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 cuốn giáo trình nghe Trung cấp Shin mainichi no kikitori 50 nichi chuukyuu tập 2 cung cấp cho người học các bài nghe hiểu từ bài 26-33 trong tổng bộ 50 vấn đề nghe hiểu có trong cuốn giáo trình.

Nói đến giáo trình Mainichino kikitori 50 ngày dành cho sơ cấp thì có lẽ ai cũng đã từng học hoặc nghe qua, và bộ sách Shin Mainichi no kikitori Chuukyuu này là cuốn giáo trình dành cho bậc Trung cấp và là bộ sách mới nhất. Như ở phần sơ cấp thì phần trung cấp cũng bao gồm 2 cuốn thượng và hạ, file bao gồm phần nghe, giáo trình và phần đáp án.

Hy vọng đây sẽ lài tài liệu tự học tiếng Nhật ở nhà hữu ích dành cho các bạn yêu thích tiếng Nhật. Để nắm nội dung chi tiết các bài học trong cuốn giáo trình, mời các bạn cùng tham khảo.

Mainichi no kikitori

Download sách Tại đây


Xem thêm:

Các bạn có thể tham khảo mua sách tại đây: Mainichi no kikitori Thượng, Mainichi no kikitori hạ

Nếu các bạn có nhu cầu Luyện thi N3 thì liên hệ trực tiếp với trung tâm nhé.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search