skip to Main Content
Ngữ Pháp ほうがいい

Ngữ pháp ほうがいい-Ngữ pháp N4

Học tiếng Nhật 365 xin giới thiệu đến các bạn mẫu Ngữ pháp ほうがいい.

Ngữ pháp ほうがいい

Ý nghĩa: Nên/ Không nên.

Cấu trúc:

Vた/ Vない + ほうがいい

Cách dùng:

Dùng để nêu lên một việc được cho là tốt và khuyên nhủ, góp ý cho người nghe. Đi sau động từ dạng từ điển hoặc dạngタ , hoặc dạng phủ định. Dùng với động từ dạng từ điển hay dạngタ cũng không khác nhau nhiều, nhưng khi muốn khuyên người nghe một cách mạnh mẽ thì thường hay dùng dạngタ. Tuy nhiên, dạng phủ định chỉ dùng với công thức 「…ない」, không sử dụng công thức 「…なかったほうがいい」 được.

Ví dụ:

  1. 僕が話すより、君が直接話すほうがいいと思う。

Em nên trực tiếp nói hơn là anh nói.

  1. 退院したばかりなんだから、あまり無理をしない方がいいと思うよ。

Vừa mới ra viện không nên cố gắng quá sức.

Tham khảo ngay Khóa học N4 cấp tốc nhé!

  1. そんなに病気だったら、医者に行ったほうがいい。

Bệnh như thế thì nên đi tới bác sĩ.

  1. このりんごは腐っていたから食べないほうがいい。

Quả táo này bị thối rồi không nên ăn thì tốt hơn.

  1. 暗くなったので早く帰ったほうがいいです。

Trời đã bắt đầu tối rồi nên nhanh chóng về nhà thì tốt hơn.

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu Ngữ pháp ほうがいい. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm: Ngữ pháp ないと

Tham khảo: Tổng hợp Ngữ pháp N4

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search