skip to Main Content
Ngữ Pháp ていただけませんか

Ngữ pháp ていただけませんか – Ngữ pháp N5

Ngữ pháp ていただけませんか ( ngữ pháp te itadakemasen ka ) là ngữ pháp N5 thường dùng, nắm vững kiến thức này sẽ giúp bạn học lên N4 đầy tự tin. Để hiểu rõ hơn hãy cùng Học tiếng Nhật 365 tìm hiểu về ngữ pháp này nhé:))

ngu phap 1 11

Ngữ pháp ていただけませんか –  Ngữ pháp te itadakemasen ka.

Ý nghĩa:  Được không.

Cách dùng: Được sử dụng khi người nói hỏi người nghe một cách lịch sự.

Từ nối:

V(て形) + いただけませんか

Ví dụ:

・すみません、駅への行き方を教えていただけませんか

Xin lỗi, bạn có thể cho tôi biết cách đến nhà ga được không?

・すみませんが、もう少し静かにしていただけませんか

Tôi xin lỗi, bạn có thể làm ơn im lặng một chút được không?

・電池がなくなってしまったので、すみませんが、電話を貸していただけませんか

Tôi xin lỗi vì tôi đã hết pin, nhưng bạn có thể cho tôi mượn điện thoại được không?

(ホテルで)
・隣の部屋がうるさいので、部屋を変えていただけませんか

(Ở khách sạn)
Phòng bên cạnh ồn ào,nên bạn có thể đổi phòng được không?

・すみませんが、少し手伝っていただけませんか

Tôi xin lỗi, bạn có thể giúp tôi một chút được không?

・もう少しゆっくり話していただけませんか

Bạn có thể nói chậm hơn một chút được không?

・先生、もう少し字を大きく書いていただけませんか

Thưa thầy, thầy có thể viết to hơn một chút được không ạ?

・先生、すみませんがもう一度説明していただけませんか

Xin lỗi thầy, thầy giải thích lại được không ạ?

・財布を落として、家に帰れないので、500円だけ貸していただけませんか

Tôi không thể về nhà sau khi đánh rơi ví, vậy bạn có thể cho tôi mượn 500 yên được không?

・少しの間だけ、荷物を置かせていただけませんか

Bạn vui lòng cho tôi để lại hành lý một chút được không?

・来週、国から両親が来るので、アルバイトを休ませていただけませんか

Tuần sau bố mẹ tôi sang đây chơi,  sếp có thể cho em nghỉ công việc bán thời gian không?

・先生、私のレポートの内容を確認していただけませんか

Thưa thầy, thầy vui lòng kiểm tra nội dung bản báo cáo của em được không ạ?

・先生、推薦状を書いていただけませんか

Thưa thầy, thầy có thể viết thư giới thiệu giúp em được không ạ?

Xem thêm :

Tổng hợp ngữ pháp N5

Minnano Nihongo sơ cấp 2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search