skip to Main Content
Ngữ Pháp しか...ない

Ngữ pháp しか…ない-Ngữ pháp N4

Ngữ pháp しか…ない

Ngữ pháp しか…ない

Ý nghĩa: Chỉ…thôi

Cấu trúc:

N+(trợ từ) + しか…ない

Cách dùng:

Dùng kèm với những hình thức phủ định, để nêu lên chỉ một sự việc, và loại trừ nhưng sự việc khác. Cũng có thể dùng kèm với「だけ」, để nhấn mạnh hơn nữa ý nghĩa “chỉ…sự vật ấy”.

Ví dụ:

  1. 1時間しか待てません。

Tôi chỉ có thể đợi 1 giờ mà thôi.

 

  1. こんなことは友達にしか話せません。

Những chuyện như thế này thì chỉ có thể nói với bạn bè mà thôi.

 

  1. ひらがなしか書けません。

Tôi chỉ viết được chữ Hiragana thôi.

 

  1. このタクシーは4人しか乗れない。

Xe ta-xi này chỉ chở được 4 người.

 

  1. この小説はまだ半分ぐらいしか読んでいない。

Cuốn tiểu thuyết này tôi chỉ mới đọc được một nữa thôi.

 

  1. 今日はフルーツしか食べません。

Hôm nay tôi chỉ ăn trái cây thôi.

Xem thêm từ vựng chủ đề rau củ và trái cây

  1. 冷蔵庫には卵しか残ってない。

Ở trong tủ lạnh chỉ còn sót mỗi trứng nữa thôi.

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp しか…ない. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm:

Tham khảo ngay Khóa học N4 cấp tốc.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search