skip to Main Content
Ngữ Pháp にほかならない

Ngữ pháp にほかならない -Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 học ngữ pháp にほかならない nhé!!! Chúng tôi sẽ  mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp にほかならない, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống. Để giúp ích cho việc học tiếng nhật, các bạn hãy tham khảo sách tại nhà sách Daruma nhé!!!

Ngữ pháp にほかならない

1. Ý nghĩa

Chính là. Không phải gì khác

2. Cách sử dụng

  • Ngữ pháp にほかならない là cách nói thể hiện phán đoán mang tính kết luận của người nói.
  • Ngữ pháp にほかならない dùng để đánh giá, kết luận về việc gì đó.

3. Cách kết hợp

N にほかならない

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

4. Ví dụ

  • 将来この国を支えるのは、若い君たちにほかならない

→ Những người hỗ trợ cho đất nước trong tương ai, không ai khác chính là những người trẻ tuổi.

  • 人間も自然の一部にほかならないということ忘れてはならない

→ Không được phép quên rằng con người chính là một phần của tự nhiên

  • 彼女が合格したのは努力の結果にほかならない。

→ Cô ấy đỗ chính là kết quả của sự nỗ lực.

  • 今回優勝できたのは選手とスタッフが一つになって力を合わせた結果にほかならない

→ Chức vô địch lần này chính là kết quả của sự đồng lòng hợp lực của các cầu thủ và nhân viên.

Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm cho mình phương pháp để có thể nói chuyện như người bản xứ thì hãy đến với luyện nói tiếng Nhật nhé!!!

  •  彼ががんに勝かつことできたのは、最初の発見は早かったからにほかならない

→ Anh  ấy có thể chiến thắng bệnh ung thư chính là nhờ phát hiện sớm từ lúc đầu

  • 親が子どもをしかるのは、子どもを愛してるからにほかならない

→ Bố mẹ la mắng con cũng chỉ vì yêu con mà thôi.

  • 私がこの仕事に就けたのも、石井先生の指導があったからにほかなりません。

→ Tôi được làm công việc này chính là nhờ sự chỉ dẫn của thầy Ishii.

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search