skip to Main Content
Ngữ Pháp に基づいて

Ngữ pháp に基づいて -Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 tìm hiểu về ngữ pháp に基づいてnhé!!! Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp に基づいて, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống.

Ngữ pháp に基づいて – Nimotoduite ngu phap

Ý nghĩa: “Dựa vào, dựa trên” (Dựa theo dữ liệu, cơ sở rõ ràng để làm gì đó)

Cách sử dụng

 • Ngữ pháp に基づいて sử dụng khi nói cái gì đó được dùng làm tiêu chuẩn / cơ sở hoặc căn cứ để tham khảo, nhằm thực hiện một việc gì đó.  
 • Ngữ pháp に基づいて diễn tả ý nghĩa “lấy cái gì làm cơ sở, lấy cái gì làm căn cứ”.
 • Thường đi kèm với những từ mang ý nghĩa chuẩn mực, rõ ràng (phương pháp, dữ liệu, kế hoạch, phương châm, kết quả điều tra…) Vế sau là từ thể hiện hành động.Danh từ đi trước thường là những danh từ mang ý nghĩa như: 資料、考え、意見、法律、計画、事実など v.v.
 • Ngữ pháp に基づいて là cách nói mang tính văn viết.

Cấu trúc

 

N

に基づいて

に基づく +N

に基づいた +N

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

Ví dụ ngữ pháp に基づいて

 • 建物は設計図に基づいて建てられる。

→ Tòa nhà được xây dựng dựa trên bản thiết kế.

 • 憲法に基づいて判決される。

→ Được phán quyết dựa trên hiến pháp.

 • 調査した資料に基づいて、レポートを書かなければなりません。

→ Cần phải viết báo cáo dựa trên các tư liệu đã điều tra.

 • 最新おデータに基づいて売り上げ計画を立てたいと思います

→ Tôi muốn lên kế hoạch bán hàng dựa vào dữ liệu mới nhất.

 • 今日の留学説明会で実際の経験に基づいくいい話を聞くことができた。

→ Tại buổi thuyết trình về du học hôm nay, có thể nghe những câu chuyện hay dựa theo những kinh nghiệm thực tế.

 • 公務員の給与は、法律に基づいて決められています。

→ Lương của viên chức nhà nước được quyết định dựa vào luật.

 • 今回の社内旅行の行き先は、社内アンケートの結果に基づいて決めました。

→ Điểm đến cho chuyến du lịch của công ty lần này được quyết định dựa trên kết quả khảo sát trong nội bộ công ty.

 • この建設計画は、どういう法律に基づいて行われているんですか。

→ Kế hoạch xây dựng này dựa trên luật gì để tiến hành thế?

 • 政府の方針に基づいて、高齢者向けの新しい医療サービスが始まった。

→ Dựa trên đường lối của chính phủ, dịch vụ y tế mới dành cho người cao tuổi đã được bắt đầu triển khai.

 • 市の計画に基づいて、住宅開発が進められています。

→ Dựa trên kế hoạch của thành phố, việc phát triển nhà ở đang được tiến hành.

So sánh ngữ pháp に基づいて và をもとに

〜をもとに(して)〜に基(もと)づいて
Cách dùngN + をもとにN     + に基(もと)づいて
Ý nghĩaDựa trên, căn cứ trên

~を参考して

Dựa vào, dựa trên, căn cứ trên

~したがって

Diễn tảLấy một sự vật, sự việc làm căn cứ, cơ sở, tư liệu cho phán đoán

 

Đây là cách nói mang tính văn viết ( hơi cứng)

Sử dụng khi phán đoán , đánh giá điều gì đó có cơ sở.

Ví dụ• この映画は有名な小説をもとにして作りました。

→ Bộ phim này được dựng dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng.

• 史実をもとにした作品を書き上げた。

→ Tôi đã viết xong tác phẩm lấy dữ liệu dựa trên sự thật lịch sử.

 

• 法律にに基(もと)づいて判断する。

→ Đánh giá dựa trên pháp luật

• 実験結果に基づいて見解を発表する。

→ Phát biểu quan điểm căn cứ trên kết quả thực nghiệm.

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search