skip to Main Content
Ngữ Pháp にかけては

Ngữ pháp にかけては  -Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 tìm hiểu về ngữ pháp にかけては  nhé!!! Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp にかけては, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống.

Ngữ pháp にかけては – Nikaketewa ngu phap

Ý nghĩa: Nói về…thì…./ Về mặt thì… /Riêng về mặt thì… /Trong lĩnh vực…thì…” (Giỏi nhất về gì đó)

Cách sử dụng

 • Ngữ pháp にかけては dùng để diễn tả ý nghĩa “liên quan đến việc đó thì / Về lĩnh vực đó thì” thường nhằm đánh giá cao năng lực của một người, một sự vật, sự việc. Đôi khi cũng có đánh giá tiêu cực.
 • Ngữ pháp にかけては đi kèm với từ thể hiện năng lực, kĩ thuật.

Cấu trúc

Nにかけては

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

Ví dụ ngữ pháp にかけては

 • 数学にかけては、彼女はクラスでいつも一番だった。

→ Nói về môn Toán thì anh ấy lúc nào cũng là nhất.

 • 私は安い材料でおいしい料理を作ることにかけてはだれも負けませんよ。

→ Về khoản nấu đồ ăn ngon từ nguyên liệu rẻ thì tôi không thua ai đâu.

 • 走ることにかけては、だれにも負けないつもりだ。

→ Về môn chạy thì tôi quyết là sẽ không thua ai.

 • 彼は優れた技術者だが、経営にかけても才能を発揮した。

→ Anh ấy là một chuyên viên kỹ thuật xuất sắc nhưng về kinh doanh anh ấy cũng phát huy tài năng của mình.

 • 足の速さにかけては、彼は町で一番だ。

→ Khi nói đến tốc độ chân, anh ấy giỏi nhất ở thị trấn.

 • 歌のうまさにかけては、彼に勝てる人はいない。

→ Khi nói đến hát hay thì không ai chiến thắng được anh ấy.

 • 値段の安さにかけては、この店が一番だ。

→ Khi nói đến giá rẻ thì cửa hàng này là số một.

 • サービスにかけては、ここにまさるホテルはない。

→ Về mặt dịch vụ thì không có khách sạn nào hơn được chỗ này.

 • 日本語の暗記にかけては、彼女にかなう者はいない。

→ Nói về khả năng nhớ từ vựng tiếng nhật thì không ai bằng cô ấy cả.

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search