skip to Main Content

Dịch tiếng nhật sang tiếng việt

Dịch tiếng nhật sang tiếng việt

Dịch tiếng nhật sang tiếng việt

Dịch tiếng nhật sang tiếng việt

Phân tích câu:
Câu này nhìn dài và có một vài ngữ pháp dùng để tách câu. Nếu biết được ngữ pháp và phân tích câu tốt, dịch câu không còn khó như Bạn nghĩ
1.においては ở
2. Đầu tiên là ngữ pháp Nに加えて có nghĩa là thêm vào N. Trong bài có thể dịch là “ngoài N ”
3. ば Nếu
Cụm từ いかに….か biết chừng nào,biết bao nhiêu
Nếu ai dịch quen có thể nhìn ra liền trong câu có 2 chữ 力, chữ thứ 2 có trợ từ が (xác định đây là chủ ngữ của câu) -> dịch từ N chính lên

Sau khi nhìn qua ngữ pháp chúng ta tìm S (chủ ngữ cho từng mệnh đề (cụm ngữ pháp)
Nに加えて không có chủ ngữ nên dịch từ に加えて dịch ngược lên.
ば nhìn vào mệnh đề ば dịch ngược lên một khúc sẽ gặp chữ 力 (một N đứng 1 mình) nhìn xuống câu dưới thấy 力 có trợ từ が đứng sau. Dẫn đến việc xác định được đây là 2 N chính làm chủ ngữ trong câu. Vì vậy nên chúng ta có thể bắt đầu từ đây để dịch

Dịch nguyên câu là:
Vì vậy, ở trong ngôn ngữ viết, ngoài kiến thức đọc viết chữ ra, tôi nghĩ rằng năng lực suy đoán xem đối phương đọc bài viết của chúng ta họ cần thông tin gì, và năng lực suy đoán xem (nếu chúng ta) nói như thế nào, cung cấp thông tin theo thứ tự nào sẽ khó gây ra hiểu lầm có một ý nghĩa quan trọng biết là chừng nào (rất quan trọng)

Xem thêm: ngữ pháp N2    luyện thi N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search