skip to Main Content

Kanji : Yên (円 )

Kanji : Yên (円 )

Kanji : Vạn (万)
Kanji : Vạn (万)

Onyomi: EN

Kunyomi: maru(i)

Từ vựng :

円 – en : Yên ( Tiền Nhật)

 

Xem thêm:

tổng hợp kanji N5

sách hán tự N5

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search