skip to Main Content

Kanji : Vũ (雨)

Kanji : Vũ (雨)

Kanji : Vũ (雨)
Kanji : Vũ (雨)

Onyomi: U

Kunyomi: ame

Từ vựng :

雨 (mưa)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search