skip to Main Content

Kanji : Túc (足)

Kanji : Túc (足)

Kanji : Túc (足)
Kanji : Túc (足)

Onyomi: SOKU

Kunyomi: ashi, ta(riru), ta(su)

Từ vựng :

足 (chân)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search