skip to Main Content

Kanji : Trung, Trúng (中)

Kanji : Trung, Trúng (中)

Kanji : Trung, Trúng (中)
Kanji : Trung, Trúng (中)

Onyomi: CHUU

Kunyomi: naka

Từ vựng :

日中 (trong ngày)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search