skip to Main Content

Kanji : Thổ (土)

Kanji : Thổ (土)

Kanji : Thổ (土)
Kanji : Thổ (土)

Onyomi: DO, TO

Kunyomi: tsuchi

Từ vựng :

土曜日 (thứ 7)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search