skip to Main Content

Kanji : Tân (新)

Kanji : Tân (新)

Kanji : Tân (新)
Kanji : Tân (新)

Onyomi: SHIN

Kunyomi: atara(shii), ara(ta), nii-

Từ vựng :

新しい (mới)

新聞 (báo mới)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search