skip to Main Content
Speed Master N2 Dokkai

SPEED MASTER N2 DOKKAI PDF

Speed master N2 Dokkai – Sách luyện thi JLPT N2 日本語能力試験問題集N2読解スピードマスター là cuốn sách tăng tốc vào gần cuối kỳ thi cho bài thi đọc hiểu N2. Đây là cuốn giáo trình tiếng Nhật được hầu hết học giả thường luyện tập vào tầm 2 tháng trước kỳ thi. Sách còn được gọi là sách Speed Master N2 đọc hiểu.

Speed master N2 Dokkai có ý nghĩa như thế nào với kỳ thi này:

Supido masuta N2 Đọc Hiểu với cái tên là “supido” đã thể hiện đầy đủ vai trò và chức năng của nó. Đây là cuốn sách để người học củng cố lại kiến thức và một lần nữa luyện tập mốt cách tổng quát và đầy đủ để tự tin bước vào kỳ thi.

Speed master N2 Dokkai gồm 2 phần:

Phần 1 của Supido masuta N2 Đọc Hiểu tác giả hướng dẫn người học củng cố lại kiến thức. Đánh giá lại năng lực của mình với từng mondai riêng biệt để từ đó xác định xem mình có ưu thế ở mondai nào và yếu điểm ở mondai nào. Để làm được điều này trong từng phần tương ứng với từng mondai của đề. Sách đưa ra một loạt các bài tập phong phú và đa dạng. Đối với kỹ năng đọc hiểu.

Đánh giá điểm mạnh điểm yếu của từng mondai là một bước vô cùng quan trọng. Bởi lẽ phần thi đọc hiểu chiếm số điểm rất lớn và chiếm khá nhiều thời gian. Nếu biết được điểm mạnh và điểm yếu thì người học sẽ dễ phân chia thời gian làm bài hơn.

Phần 2 của Supido masuta N2 Đọc Hiểu là các bộ đề thi đọc hiểu được biên soạn với cấu trúc và nội dung tương tự với đề thi thực tế. Làm đề trước khi thi sẽ giúp người học đánh giá được năng lực của bản thân từ đó điều chỉnh cũng như xây dựng quá trình luyện tập sao cho phù hợp.

Hãy cùng Học tiếng Nhật 365 lực chọn sách luyện thi Supido masuta N2 Đọc Hiểu để GOKAKU DEKIRU.

では、楽しく勉強しましょう !

speed master n2 dokkai
Speed master N2 dokkai

Download sách Tại đây


Xem thêm: Kanji Masuta N3 PDF

Nếu các bạn có nhu cầu Luyện thi N3 thì liên hệ trực tiếp với trung tâm nhé.

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search