skip to Main Content

Kanji : Sinh, Sanh (生)

Kanji : Sinh, Sanh (生)

Kanji : Sinh, Sanh (生)
Kanji : Sinh, Sanh (生)

Onyomi: SEI, SHOU

Kunyomi: i(kiru), u(mu), ha(yasu), nama, ki

Từ vựng :

生徒 (học sinh, sinh viên)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search