skip to Main Content
Shinkanzen N2 Nghe Hiểu

Shinkanzen N2 nghe hiểu

Shinkanzen N2 Nghe Hiểu – Sách luyện JLPT N2. Giúp học viên trang bị đủ kiến thức kỹ năng cần thiết để đậu kỳ thi JLPT N2. Ngoài ra còn giúp học viên nâng cao năng lực nghe hiểu những ngữ cảnh thông dụng dùng trong cuộc sống hằng ngày.

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp N2

Shinkanzen N2 Nghe Hiểu – Sách luyện JLPT N2 gồm có 3 phần:

Phần 1: Shinkanzen N2 Nghe Hiểu giới thiệu các dạng câu hỏi nhằm giúp học viên có một cái nhìn tổng thể về các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi, sau khi nắm bắt được một cách tổng thể thì có thể học dễ dàng hơn.

Phần 2: Shinkanzen N2 Nghe Hiểu phát triển kỹ năng sau:

  1. Các đặc điểm phát âm trong tiếng Nhật
  2. Kỹ năng phản xạ nhanh. Giúp người học phán đoán nhanh cách trả lời phù hợp nhất khi nghe những câu nhờ vả hay câu hỏi
  3. Kỹ năng hiểu yêu cầu câu hỏi. Giúp học viên có thể phán đoán tiếp theo phải làm gì khi nghe thấy lời chỉ thị nhờ vả góp ý. Biết được việc nên làm việc ưu tiên để có thể luyện tập xử các điều kiện.
  4. Kỹ năng hiểu yêu cầu chính . Giúp học viên nắm bắt được điểm quan trọng, ý chính của bài nói nhằm phán đoán được thông tin quan trọng hay không để trả lời câu hỏi tốt hơn.
  5. Kỹ năng hiểu yêu cầu khái quát. Giúp người học phán đoán được chủ trương ý đồ của người nói và chủ đề của bài.
  6. Kỹ năng hiểu tổng hợp: Giúp người học tổng hợp xử lý nhiều thông tin. Hiểu nội dung một câu chuyện có nhiều nhân vật và câu chuyện có 2 nhân vật.

Phần 3: Bài thi mẫu

Sách luyện thi Shinkanzen N2 Nghe Hiểu gồm có bài thi mẫu giống hình thức trong đề thi chính thức. Qua đó giúp học viên có thể kiểm tra được mức độ tiến bộ. Hoặc đo lường được điểm số của mình trong khi tham gia kỳ thi chính thức.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo trọn bộ giáo trình Shinkanzen N2 tại đây: Từ VựngNgữ PhápNghe HiểuĐọc HiểuHán Tự.

Link Download giáo trình luyện thi Shinkanzen Nghe hiểu N2 tại đây → Download

Download pdf tại đây: Shinkanzen N2 nghe hiểu

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search