skip to Main Content

Kanji : Nguyệt (月)

Kanji : Nguyệt (月)

Kanji : Nguyệt (月)
Kanji : Nguyệt (月)

Onyomi: GETSU, GATSU

Kunyomi: tsuki

Từ vựng :

月曜日 : Thứ 2

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search