skip to Main Content

Kanji : Nam (南)

Kanji : Nam (南)

Kanji : Nam (南)
Kanji : Nam (南)

Onyomi: NAN

Kunyomi: minami

Từ vựng :

南 (Nam)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search