skip to Main Content

Kanji : Mục (目)

Kanji : Mục (目)

Kanji : Mục (目)
Kanji : Mục (目)

Onyomi: MOKU

Kunyomi: me

Từ vựng :

目 (mắt)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search