skip to Main Content

Kanji : Mỗi (毎)

Kanji : Mỗi (毎)

Kanji : Mỗi (毎)
Kanji : Mỗi (毎)

Onyomi: MAI

Kunyomi: –

Từ vựng :

毎日(mỗi ngày)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search