skip to Main Content

Kanji : Lập (立)

Kanji : Lập (立)

Kanji : Lập (立)
Kanji : Lập (立)

Onyomi: RITSU

Kunyomi: ta(tsu), ta(teru)

Từ vựng :

立つ (đứng lên)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search