skip to Main Content

Kanji : Kim (今)

Kanji : Kim (今)

Kanji : Kim (今)
Kanji : Kim (今)

Onyomi: KON, KIN

Kunyomi: ima

Từ vựng :

今晩 (tối nay)

今朝 (sáng nay)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search