skip to Main Content

KANJI : Vị (味)

KANJI : Vị (味)

KANJI : Vị (味)
KANJI : Vị (味)

Âm On : ミ

Âm Kun : あじ    あじ.わう

Từ vựng :

味: Gia vị 

意味 : Ý nghĩa

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search