skip to Main Content

KANJI :Tự (字)

KANJI :Tự (字)

KANJI :Tự (字)
KANJI :Tự (字)

Âm On :  シ

Âm Kun : あざ

Nét :   6 Nét

Từ vựng :

漢字:Hán tự

字 :Chữ

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search