skip to Main Content

KANJI :  Trọng (重)

KANJI :  Trọng (重)

KANJI :  Trọng (重)
KANJI :  Trọng (重)

Âm On : ジュウ    チョウ

Âm Kun :え    おも.い     かさ.なる    おも

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

重い:Nặng

重なる:Trùng với

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search