skip to Main Content

KANJI : Thông (通)

KANJI : Thông (通)

KANJI : Thông (通)
KANJI : Thông (通)

Âm On : ツウ    ツ

Âm Kun :とお.る    とお.り      かよ.う

Nét :    12 Nét

Từ vựng :

通う : Đi học

普通 : Thông thường

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search