skip to Main Content

KANJI : Thiết (切)

KANJI : Thiết (切)

KANJI : Thiết (切)
KANJI : Thiết (切)

Âm On : セツ    サイ

Âm Kun : き.る    き.れる

Nét :   7 Nét

Từ vựng :

切る:Cắt 

大切: Quan trọng

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search