skip to Main Content

KANJI : Nhục (肉)

KANJI : Nhục (肉)

KANJI : Nhục (肉)
KANJI : Nhục (肉)

Âm On : ニク

Âm Kun : 

Từ vựng :

お肉 : Thịt

牛肉: thịt bò

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search