skip to Main Content

KANJI :Nhan (顔)

KANJI :Nhan (顔)

KANJI :Nhan (顔)
KANJI :Nhan (顔)

Âm On : ガン

Âm Kun : かお

Nét : 18 Nét

Từ vựng :

顔: Khuông mặt

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search