skip to Main Content

KANJI : Lí (理)

KANJI : Lí (理)

KANJI : Lí (理)
KANJI : Lí (理)

Âm On : ことわり

Âm Kun : リ

Từ vựng :

料理: Món ăn

無理: Miễn phí

理論: Lý luận

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search