skip to Main Content

KANJI : Khu (区)

KANJI : Khu (区)

KANJI : Khu (区)
KANJI : Khu (区)

Âm On : ク 

Âm Kun :

Nét : 4 Nét

Từ vựng :

区 : Khu vực

区別 : Phân biệt

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search