skip to Main Content

KANJI : Họa(画)

KANJI : Họa(画)

KANJI : Họa(画)
KANJI : Họa(画)

Âm On : ガ    カク

Âm Kun : 

Nét : 8 Nét

Từ vựng :

 映画:Phim

漫画:Manga

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search