skip to Main Content

KANJI : Gia (家)

KANJI : Gia (家)

KANJI : Gia (家)
KANJI : Gia (家)

Âm On : カ    ケ

Âm Kun : いえ    や    うち

Nét : 10 Nét

Từ vựng :

家:Nhà

農家:Nông dân

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search