skip to Main Content

KANJI : Độ (度)

KANJI : Độ (度)

KANJI : Độ (度)
KANJI : Độ

Âm On : ド 

Âm Kun : たび   

Từ vựng :

度数: Thành phố 

一度 : 1 Lần

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search