skip to Main Content

KANJI : Đặc (特)

KANJI : Đặc (特)

KANJI : Đặc (特)
KANJI : Đặc (特)

Âm On : トク

Âm Kun : 

Từ vựng :

特別 : Đặc biệt

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search