skip to Main Content

KANJI : Dạ (夜)

KANJI : Dạ (夜)

KANJI : Dạ (夜)
KANJI : Dạ (夜)

Âm On : ヤ

Âm Kun : よ    よる

Từ vựng :

今夜: Tối nay

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search