skip to Main Content

KANJI : Chuyển (転)

KANJI : Chuyển (転)

KANJI : Chuyển (転)
KANJI : Chuyển (転)

Âm On : テン

Âm Kun :ころ.がる    ころ.げる   ころ.ぶ

Nét :    7 Nét

Từ vựng :

運転 : Vận chuyển

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search