skip to Main Content

KANJI : Chính (正)

KANJI : Chính (正)

KANJI : Chính (正)
KANJI : Chính (正)

Âm On : セイ    ショウ

Âm Kun : ただ.しい    ただ.す    まさ    まさ.に

Nét :   5 Nét

Từ vựng :

正しい ; Đúng

正月 : Năm mới

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search