skip to Main Content

KANJI :Chỉ (紙)

KANJI :Chỉ (紙)

KANJI :Chỉ (紙)
KANJI :Chỉ (紙)

Âm On :  シ

Âm Kun :  かみ

Nét : 10 Nét

Từ vựng :

紙:Giấy 

印紙:Con tem

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search